Zamówienia personalizowane

W naszej pracowni wykonujemy również produkty personalizowane. W ofercie znajdują się łapacze snów, metryczki, notesy, skrzyneczki, zakładki, breloki, obrazy ze zdjęć na drewnie i inne. W zależności od rodzaju personalizacji, na stronie produktu znajdują się odpowiednie pola do wypełnienia lub instrukcje pomocnicze.
Podany jest także przybliżony czas realizacji zamówienia personalizowanego. Co przez to rozumiemy? Otóż jest to czas, w jakim potrzebujemy wykonać projekt  oraz zabezpieczyć powierzchnie drewniane.
Personalizowany produkt jest dostosowywany dla Ciebie według Twoich wytycznych. Nie będzie drugiego takiego. Ze względu na swój charakter (np. zdjęcie Twoje lub Twoich bliskich, dane urodzeniowe dziecka, Twoja dedykacja itp.) dalsza odsprzedaż w przypadku odstąpienia od umowy może być utrudniona. 
Z tego powodu produkty personalizowane wyłączone są z prawa odstąpienia od umowy*. 

Zamówienie Usług Personalizowanych tj. np. Rytuały, które są robione dla konkretnej osoby, pod nią, według jej intencji i woli, również wyłączone są z Prawa Odstąpienia od Umowy*

*Ustawa o prawach Konsumenta:

Art. 38. [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy]
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7)
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8)
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9)
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10)
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11)
zawartej w drodze aukcji publicznej;
12)
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13)
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.